ΤΑΙΠΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα επιλέξουν στην παρούσα φάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αποστείλουν τα έγγραφα και σε φυσική μορφή έως τις 24/4/2020

Το τίμημα της παραχώρησης διαμορφώνεται σε τουλάχιστον 6.213.615 ευρώ, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή της θα προσφέρει 180 θέσεις ελλιμενισμού και έως 6.900 τ.μ. στεγασμένων εγκαταστάσεων για χρήσεις τουρισμού-αναψυχής

Οι υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας εξέφρασαν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στην επιλογή συμβούλου για να προκηρυχθούν διεθνείς διαγωνισμοί