Υγεία

Σε συνέχιση της πολύμηνης, αδιάκοπης και άριστης συνεργασίας που είχε ο Όμιλος με το Υπουργείο Υγείας, το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πολυάριθμων ενεργειών που έχουν στηρίξει την προσπάθεια αυτή

Τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με τους Διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας - Το 2018 δαπανήθηκαν για την Υγεία  3,8 δισεκατομμύρια περίπου και το 2020  έχουν δαπανηθεί 4,8 δισεκατομμύρια

Υπάρχουν συμβουλές και... συμβουλές: Όταν το περιοδικό GQ ρωτά τους τοπ γυμναστές των ΗΠΑ, έχετε τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα εκγύμνασης χωρίς «κρυμμένα μυστικά» - Χρειάζεστε μόνο 4 τ.μ. πατώματος και διάθεση να μετατρέψετε την καραντίνα σε ευκαιρία για μεταμόρφωση

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από τη μετάβαση στην Υγεία 4.0 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να μειώσει το κόστος, προσφέροντας ταυτόχρονα καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς

Στον τιμοκατάλογο θα πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο τόσο οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων όσο και η διαμόρφωση τους κατόπιν χρήσης είτε δημόσιου ασφαλιστικού φορέα είτε ιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Απόρρητο Απόρρητο