Υγεία

Oι επισκέψεις σε νοσοκομεία κυρίως της Αττικής ανέδειξαν μια σειρά από προβλήματα. Η ύπαρξη τιμολογημένων δαπανών προηγούμενων ετών, χωρίς δέσμευση πίστωσης, είναι ενδεικτική και εντοπίστηκε σε αρκετά νοσοκομεία.

Ένα πακέτο 8 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκε προηγουμένως στο Υγεία στην τιμή των 0,95 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι, έχει πραγματοποιηθεί Δημόσια πρόταση στις ίδιες τιμές

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Α. Παπανικολάου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γ. Ευστρατιάδη