Υγεία

Στον τιμοκατάλογο θα πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο απλό, σαφή και κατανοητό τρόπο τόσο οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων όσο και η διαμόρφωση τους κατόπιν χρήσης είτε δημόσιου ασφαλιστικού φορέα είτε ιδιωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Oι επισκέψεις σε νοσοκομεία κυρίως της Αττικής ανέδειξαν μια σειρά από προβλήματα. Η ύπαρξη τιμολογημένων δαπανών προηγούμενων ετών, χωρίς δέσμευση πίστωσης, είναι ενδεικτική και εντοπίστηκε σε αρκετά νοσοκομεία.

Ένα πακέτο 8 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκε προηγουμένως στο Υγεία στην τιμή των 0,95 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι, έχει πραγματοποιηθεί Δημόσια πρόταση στις ίδιες τιμές