φοροδιαφυγή

Στην ουσία ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί πια και εξελίσσεται σε ένα νέο είδος φεουδαρχίας, τη λεγόμενη «τεχνοφεουδαρχία», σε έναν κόσμο όπου μια χούφτα εταιρείες ελέγχουν τα πάντα, ακόμα και τις κυβερνήσεις

Κάθε χρόνο εκτιμάται πως εξαιτίας της φοροδιαφυγής, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο χάνουν μέσα από τα χέρια τους τουλάχιστον 427 δισεκατομμύρια δολάρια

Απόρρητο Απόρρητο