φοροδιαφυγή

Από την Παρασκευή καταργείται ο φόρος για παροχές σε μετρητά, σπίτια και μετοχές - Μειωμένος ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες - Μειώνεται 50% ο φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίου - Μείωση φόρου εισοδήματος 30% για τρία έτη σε περίπτωση συγχώνευσης - Εφορία: Οι 4 προθεσμίες που λήγουν την ερχόμενη Πέμπτη