χρηματιστήριο Αθηνών

Τα αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών δείχνουν ότι δικαιούνται υψηλότερες τιμές, άρα και η αγορά υψηλότερα επίπεδα, αλλά ο Γενικός Δείκτης προτίμησε τη συσώρευση