χρηματιστήριο Αθηνών

Oι τραπεζικές μετοχές θα αυξομειώνονται με βάση την πορεία εκτέλεσης των σχεδίων τους - Αν γυρίσουν αρνητικά τα διεθνή χρηματιστήρια δεν θα υπάρχουν επενδυτές για τιτλοποιήσεις και διαχείριση των κόκκινων δανείων