αναδρομικά συνταξιούχων

Ακόμα και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών θεωρεί άκυρα -λόγω παραγραφής- τους φόρους και τα πρόστιμα στα αναδρομικά του 2013 - Όμως δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να θεωρούνται από τη εφορία οφειλέτες

Η καταβολή πραγματοποιείται από τον επανυπολογισμό των συντάξεων 133.692 παλαιών συνταξιούχων - Ο μέσος όρος αναδρομικών κυμαίνεται στα €195, ενώ έχει πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου 20%

Οι πληρωμές των αυξήσεων για τους παλαιούς συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβουν αναδρομικά οι συνταξιούχοι

Με τη νέα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίνεται συνέχεια στο θέμα της διεκδίκησης των παρακρατηθέντων ποσών, τουλάχιστον για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018