αναδρομικά συνταξιούχων

Εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση φορολογικών, τελωνειακών και συναφών ρυθμίσεων, ιδίως λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και της επικείμενης εκπνοής νομοθετικώς προβλεπομένων προθεσμιών

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο στα αναδρομικά ποσά η παρακράτηση φόρου να γίνεται στην πηγή με συντελεστή 20%, ο οποίος ενδεχομένως να κλιμακώνεται για μεγαλύτερα ποσά με συντελεστές 25% ή 30%