ΑΠΕ

Στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχουν υποβληθεί 1.857 αιτήσεις συνολικής ισχύς 45,5 GW που συνδέονται με τον κύκλο Δεκεμβρίου, με την πλειοψηφία να αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 36,2 GW και 8,6 GW για αιολικά

Απόρρητο Απόρρητο