αποτελέσματα εταιρειών

Η μεγάλη πτώση της κίνησης είχε ως απόρροια τη μείωση κατά 30% του κύκλου εργασιών ο οποίος στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε ευρώ 97,0 εκατ. έναντι ευρώ 138,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019

Απόρρητο Απόρρητο