αρχιτεκτονική

Αστικές αναπλάσεις που δημιουργούν αξία: Μια απλή ιδέα που αναβαθμίζει το υποβαθμισμένο τοπίο του λιμανιού της πρωτεύουσας της Δανίας και δίνει ιδέες