Χάρης Θεοχάρης

Πρόσκληση στους ξένους επενδυτές απηύθυνε από το Παρίσι ο υπουργός Τουρισμού, συστήνοντας τον κλάδο του τουρισμού ως την «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας - Σε υψηλά επίπεδα ο τουρισμός μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας