Χριστούγεννα 2021

Τα Χριστούγεννα δουλεύει υπερωρίες το θυμικό και σε πάει σε άλλα χρόνια, εκεί όπου υπήρχε περισσότερο καλό, στη γενικότητά του, περισσότερη απλοχεριά. Όχι μόνο σε χρήματα, αφού ζούσαμε μέσα σε μια τεράστια φούσκα που ήταν έτοιμη να εκραγεί

Σε δύο στάδια τα νέα μέτρα - Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά - Τα νέα μέτρα δεν περιλαμβάνουν καθολικούς περιορισμούς και lockdown - Δεν υπάρχει συζήτηση για SMS - Καφούνης: Το λιανεμπόριο δεν αντέχει άλλους περιορισμούς