δικηγορικοί σύλλογοι Ελλάδος

Η συντονιστική επιτροπή κρίνει ως απολύτως αναγκαία την άμεση αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων