ενεργειακ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε το ελληνικό σχέδιο προϋπολογισμού που της απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών - Τι προβλέπει - Δημοσιονομικός χώρος για παροχές λόγω εκτίναξης της οικονομίας έως 7%