Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Η μελέτη παρουσιάζει τη στατιστική ανάλυση των καταγγελιών, που έλαβε και διαχειρίστηκε η ΕΕΚΕ κατά την περίοδο της πανδημίας, κατά τα έτη 2020 και 2021 ανά κατηγορία και τομέα, καθώς και, τη συγκριτική παρουσίαση σε σχέση με τις καταγγελίες που έλαβε το έτος 2019, έτος προ της έλευσης της πανδημίας

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κατάφερε να διασώσει δύο σπίτια και να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού ύψους 113.530 ευρώ με ευνοϊκούς όρους

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας επισημαίνει ότι ειδικά φέτος, με την ακρίβεια να επιβαρύνει τους καταναλωτές στον μέγιστο βαθμό, η ιεράρχηση των αναγκών και η έρευνα αγοράς είναι πιο αναγακίες από ποτέ

Τη διαχείριση απαιτήσεων του δάνειου είχε αναλάβει εταιρία διαχείρισης τραπεζικών απαιτήσεων - γνωστού Fund, με το οποίο, έπειτα από διαπραγματεύσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επετεύχθη συμφωνία ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού ύψους 6.745 ευρώ με ευνοϊκούς όρους

H Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει ότι παρέχει από το 2010 στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα

2 στους 3 αγοραστές e-supermarket υιοθέτησε τις ηλεκτρονικές αγορές την περίοδο του lockdown - 146 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη των αγοραστών e-supermarket – 35% της συνολικής δαπάνης τους

«Ανενεργή ακόμα και η ελάχιστη προστασία που προβλέπει ο νόμος αυτός για τους ευάλωτους οφειλέτες, με αποτέλεσμα η πρώτη κατοικία να κινδυνεύει άμεσα με πλειστηριασμό και οριστική απώλεια», σημειώνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας