επιστρεπτέα 6

Χωρίς ενοίκιο και τον Μάρτιο η Εστίαση, το Λιανεμπόριο, Μεταφορές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Αθλητισμός – Επιστρεπτέα κάθε μήνα Φεβρουάριο - Μάρτιο και άλλες επιδοτήσεις «α λα καρτ» βάσει της ζημίας που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις

Απόρρητο Απόρρητο