Έθνος

Από 1η Αυγούστου αναστέλλεται η έκδοση του ημερήσιου φύλλου της εφημερίδας «Έθνος» που είχε εξαγοραστεί από τον Ιβάν Σαββίδη στις 29 Ιουλίου του 2017