φαρμακεία

Στη τροπολογία προβλέπεται ότι επανιδρύεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ)

Η πιλοτική εφαρμογή έχει μεγαλύτερη σημασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λόγω της ανάγκης ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής μεταφοράς αγαθών και χρήσης τηλεματικών εφαρμογών

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές οφείλουν να επικολλούν έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί