γάντια

Το άλμα της ζήτησης για προστατευτικά γάντια λόγω της πανδημίας έχει εκτοξεύσει τις μετοχές εταιρειών που τα κατασκευάζουν, μετατρέποντας ξαφνικά μια χώρα της ΝΑ Ασίας σε «θερμοκήπιο παραγωγής» δισεκατομμυριούχων

Απόρρητο Απόρρητο