γυμναστήρια

Μετά από 3 μήνες αναστολής λειτουργίας επανεκκινούν την δραστηριότητά τους γυμναστήρια, μουσεία, θεματικά πάρκα, εποχικά καταλύματα αλλά και μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις