Γιώργος Στύλιος

Ποια έργα έρχονται στο προκήνιο - Τι ανέφεραν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι Χριστοδούλου (Deloitte), Ξηροκώστας (SAP), Ζαρκαλής (Wind), Παπαρίδου (ΣΕΠΕ) στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών