Γιώργος Ζανιάς

Τη σημασία να μην μην επηρεαστεί η κουλτούρα πληρωμών/συναλλακτικών ηθών (paymentculture) μετά από τόσες αναστολές πληρωμών, που παρέχονται, τόσο από τις τράπεζες, αλλά και από το κράτος και να αποφευχθεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς στρατηγικών κακοπληρωτών, που λειτουργούν εις βάρος της χρηματοδότησης υγιών επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς. «Η […]

Ο πρόεδρος της Eurobank μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας επισήμανε: «Η γέφυρα ρευστότητας η οποία λειτουργεί κάποτε πρέπει ν αποπληρωθεί»