Γλυφάδα

Όπως είπε ο δήμαρχος, Γιώργος Παπανικολάου, το σχέδιο αυτό θα συνεχιστεί με νέες διανομές, όταν θα υπάρχουν επαρκείς ποσότητες από όλα τα κλαδέματα που συγκεντρώνονται καθημερινά στη Γλυφάδα