οικονομικές επιπτώσεις

Αν η πανδημία τεθεί σε έλεγχο και οι οικονομίες επιστρέψουν στην ανάκαμψη έχοντας αποφύγει αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων, οι προοπτικές του 2021 είναι ευνοϊκές