ηλεκτρονικά βιβλία

Τέλος οι χειρόγραφες καταστάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις - Aπό το 2021 καμία δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση άν δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Απόρρητο Απόρρητο