ΗΠΑ ανεργία

Οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 75.000 στις 712.000, ενώ και οι συνεχιζόμενες αξιώσεις για επιδόματα διαμορφώθηκαν σε επίπεδα καλύτερα των προβλέψεων των αναλυτών

Στο 6,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο αλλά η αγορά εργασίας παραμένει εύθραστη όπως δείχνουν τα στοιχεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων

Απόρρητο Απόρρητο