Υπεκμισθώσεις

Τι πρέπει να κάνουν οι εκμισθωτές και οι υπεκμισθωτές – Τι θα γίνει με τις εκκρεμότητες σε αποζημιώσεις και τους συμψηφισμούς που εκκρεμούν από το 2020