υπουργείο Εξωτερικών

Τον εξωφρενικό ισχυρισμό της ότι αποτελεί κοινό παρονομαστή για τη λύση όλων των προβλημάτων στην περιοχή θα ήταν σκόπιμο να τον επιβεβαιώσει, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών

Η ειρηνική επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου είναι μονόδρομος για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Αναγκαία κρίνεται η ολιστική προσέγγιση της βιομηχανίας τροφίμων με την αγροτική παραγωγή για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές

  • 1
  • 2
Απόρρητο Απόρρητο