Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το «Bridge Financing Εξοικονομώ», θα καλύπτει ανάγκες των επλατών καθ΄όλη τη διάρκεια κατά την οποία το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» θα είναι ενεργό

Το λατομείο «Κυριακού» είναι το πρώτο ανενεργό λατομείο της Αττικής που θα αποκατασταθεί, βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 (ΕΣΔΑ), του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Απόρρητο Απόρρητο