καθαρή αξία

Πριν από την πανδημία, το μέσο νοικοκυριό στις ΗΠΑ είχε καθαρή αξία 748.800 δολάρια, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει αρκετά - 1/5 Αμερικανούς δηλώνει πως απολύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας