κατοικίες

Κυβερνητικοί βουλευτές εισηγούνται τη λειτουργία άνω του ενός Φορέων, γεγονός που θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα τυχόν καθυστέρησης στη διαγωνιστική διαδικασία – Εναλλακτικά, αυτοί θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και από τις τράπεζες

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δυο εταιριών, θα δημιουργηθεί συγκρότημα 400 κατοικιών με κοινές υποδομές, ιδιωτικούς κήπους, πισίνες και υπηρεσίες ασφάλειας με στόχο την κατασκευή του εντός των επόμενων τεσσάρων ετών.  

Απόρρητο Απόρρητο