Κυριάκος Πιερρακάκης

Όλες οι προϋπολογισθείσες δαπάνες της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης θα ελέγχονται από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων - θα λειτουργεί ως φίλτρο ελέγχου διαφθοράς και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος

Τις προτεραιότητες στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης παρουσίασε ο Έλληνας υπουργός στον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ - Το σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας παρουσιάστηκε σε συμβούλους των Μονίμων Αντιπροσωπειών

Με τη σύσταση της Υπηρεσίας το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει απευθείας πρόσβαση στη διαχείριση και υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ύψους 739 εκατομμυρίων ευρώ

«Η βιομηχανία των οπτικοακουστικών μέσων είναι ένα φυσικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και είναι ένα πλεονέκτημα που πράγματι αργήσαμε να εκμεταλλευτούμε στον βαθμό που θα έπρεπε» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης