Κωνσταντίνος Κόντες

Ο Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC, στην εισαγωγή του αναφέρθηκε στο παρόν της ελληνικής ναυτιλιακής χρηματοδότησης, για τις δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στη χρηματοδότηση λόγω της στρατηγικής συρρίκνωσης των περισσότερων τραπεζικών ομίλων, όσο και στην άντληση κεφαλαίων