κορωνοϊός Ιταλία

Έκθεση της Confindustria χαρακτηρίζει πηγή αβεβαιότητας και ανησυχίας την αύξηση των κρουσμάτων και εναποθέτει τις ελπίδες της στον επόμενο χρόνο και τα μέτρα στήριξης που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αγορά θα παραμείνει με ελλείψεις, καθώς οι εξαγωγές της Λιβύης είναι απίθανο να φθάσουν γρήγορα στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τη διακοπή της παραγωγής

Απόρρητο Απόρρητο