Μάριο Κοντομέρκος

«Τυπικά, γι’ αυτού του είδους τις επενδύσεις, οι εργασίες διαρκούν από 24 έως 36 μήνες», είεε ο επικεφαλής της Mohegan ερωτηθείς για το πότε εκτιμά ότι θα λειτουργήσει το νέο IRC της Αθήνας