μετανάστευση

Η σχετική μελέτη τονίζει ότι καμία περιοχή του κόσμου δεν είναι άτρωτη, καθώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει τους λόγους που οδηγούν στην περιβαλλοντική μετανάστευση

Οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση, την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και τη μετανάστευση ως τις τρεις κυριότερες πηγές ανησυχίας σε επίπεδο ΕΕ

Το νομοσχέδιο καταργεί από το 2021 τα ειδικά δικαιώματα μετανάστευσης που είχαν οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ, Ισλανδία, Νορβηγία και Λίχτενσταϊν) και της Ελβετίας