Μηχανική

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόβλημα που προκλήθηκε για νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση, έχει οριστικά εξαλειφθεί από τον Οκτώβριο του 2020

Απόρρητο Απόρρητο