Μοσάντ

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απεφάνθη πως η παρακολούθηση παραβιάζει βασικά δικαιώματα απορρήτου - Απαιτεί άμεσα νομοθεσία για την νόμιμη παραβίαση του

Απόρρητο Απόρρητο