Ντέπη Τζιμέα

Η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ, ανάμεσα στα υπόλοιπα, αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ESG επιδόσεις των εταιρειών, στην ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη στρατηγική και τη λειτουργία του Ομίλου, αλλά και στις μελλοντικές προτεραιότητες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης

Απόρρητο Απόρρητο