Όμιλος Γκριμάλντι

Κύκλοι του ιταλικού Ομίλου επεσήμαναν στo Newmoney ότι ετοιμάζεται ο φάκελος με όλα τα στοιχεία που ζητούνται για τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής των ενδιαφερόμενων μερών

Απόρρητο Απόρρητο