Παγκρήτια Τράπεζα

Παρά την πανδημία, η εγχώρια οικονομία συρρικνώθηκε σε πολύ μικρότερο βαθμό από την αρχικά αναμενόμενη, επισημάνθηκε στη Γ.Σ., όπου εξελέγη και το νέο διοικητικό συμβούλιο