πιστοποιητιό εμβολιασμού

«Κλειδί» ο εμβολιασμός ενός μεγάλου μέρους του ενήλικου πληθυσμού, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού - Τι είναι το σύστημα βαθμίδων - Τι στοιχεία και ποια εμβόλια θα περιλαμβάνει το «πράσινο διαβατήριο»