πλαστικό

Αναλύσεις σε δείγματα δέρματος έδειξαν ότι ο ιός επιβίωσε για 8,6 ώρες για την αρχική παραλλαγή, 19,6 ώρες για την Άλφα, 19,1 ώρες για τη Βήτα, 11 ώρες για τη Γάμμα, 16,8 ώρες για τη Δέλτα και 21,1 ώρες για την Όμικρον