πληρωμές

Τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, αναμένεται να αρχίσουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουλίου 2022 - Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για κύριες και επικουρικές συντάξεις στους συνταξιούχους, ανά ταμείο