πληρωμές

Μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου 2022, εκατομμύρια φορολογούμενοι και εκατοντάδες χιλιάδες νομικά πρόσωπα θα κληθούν να πληρώσουν φόρους που συνολικά αγγίζουν το ποσό των 7,8 δισ. ευρώ