πρεσβεία της Γαλλίας

Πρόκειται για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού και οι συμφωνίες αναφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος πρόσκτησης δύο φρεγατών άμυνας και παρέμβασης FDI (κλάση [email protected])

Απόρρητο Απόρρητο