προστασία πρώτης κατοικίας

Έχουν υποβληθεί 67 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες, ενώ έχουν δοθεί 16 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eιδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Απόρρητο Απόρρητο