Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας

Σημαντικές προοπτικές για συνέργειες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα - Οι επόμενοι εργαζόμενοι του Hub ανάμεσα στους κορυφαίους φοιτητές - Έγινε παρουσίαση στην Πανεπιστημιακή κοινότητα

Απόρρητο Απόρρητο