ΣΕΣΜΑ

Η βελτίωση του τρίτου τριμήνου οφείλεται στην άνοδο όλων των συνιστωσών του δείκτη, αλλά κυρίως στις προβλέψεις για τη μεγέθυνση της οικονομίας το επόμενο δωδεκάμηνο και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας

Απόρρητο Απόρρητο