Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Θέλουμε δεν θέλουμε, έχουμε ήδη αλλάξει όχι μόνο πεζοδρόμιο αλλά δρόμο. Από το πόσο γρήγορα θα το αντιληφθούν οι πολιτικές ηγεσίες, θα κριθεί η πραγματικότητα της ανάκαμψης

Ευελιξία, ρεαλιστικοί στόχοι και χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα ζητά το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης του χρέους στις χώρες της Ευρωζώνης