συνταξιούχων

Ποιοι θα εισπράξουν και ποιοι όχι - Η κυβέρνηση, πάντως, προσανατολίζεται να καλύψει όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο όσους προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας - Τι ισχύει για συνταξιούχους του δημοσίου και ένστολους