συνθήκη INF

Κοινή ανακοίνωση δέκα ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες συμμερίζονται τις ανησυχίες των ΗΠΑ και καλούν σε διάλογο με τη Ρωσία - Η τρίτη διεθνή συνθήκη από την οποία αποσύρονται οι ΗΠΑ

Απόρρητο Απόρρητο