θυγατρικές

  –Χαίρετε! Μπορεί να έχουμε έκρηξη του ιικού φορτίου, να αυξάνεται ο καθημερινός αριθμός των κρουσμάτων, αλλά ο ελληνικός τουρισμός -προς το παρόν- αντέχει. Η γερμανική Fti είναι ο τρίτος μεγαλύτερος tour operator στην Ευρώπη κι έδωσε τα ποσοστά μολύνσεων τουριστών σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία με βάση ελέγχους που διενήργησε η ίδια όταν επέστρεφαν […]

Ολοκληρώνεται ο κύκλος αποεπένδυσης από τις ασφάλειες που «άνοιξε» για τις τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους και την δέσμευση που έλαβαν απέναντι στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp)